Cruinniú na bhFliúit -The Flute Meeting

April 15th - 18th 2020

 
 

Bunaíodh Cruinniú na bhFliúit sa bhliain 2006 agus is é an t-aon féile cheoil atá tiomnaithe go hiomlán do sheinnt ar an bhfliúit, ina foirmeacha go léir. Bíonn sé ar siúl i sráidbhaile Gaeltachta Bhaile Bhuirne agus cuirtear tús leis gach bliain ar an nDéardaoin i ndiaidh Domhnach Cásca, agus bíonn ranganna, léachtanna, seisiúin agus coirmeacha ceoil ar siúl ar feadh an trí lá a mhaireann sé. Mic léinn as gach aoisghrúpa, ó gach tír agus ar gach leibhéal cumais a bhíonn ag triail ar an bhféile seo agus freastalaíonn gach mac léinn ar rang amháin le gach ceann de na ceithre mhúinteoirí ardchlú. Ní dhéantar scagadh ar na ranganna ná ar an leibhéal cumais na mac léinn. Tá teorainn leis an méid daoine a bheidh sna ranganna agus is gá do mhic léinn réamhchlárú a dhéanamh maidir leis na ranganna sin, chun a n-áit a chinntiú.

1/ Tá áthas orainn Cruinniú na bhFliúit a fhogairt do 2020.  Tá athruithe tabhachtach ag baint le clárú i mbliana.

2/ Iocfar an táille iomlán €175 trí Paypal (táillí Paypal san áireamh anso) nuair a chlárionn tú.

3/ Tá áiteanna teoranta san fhéile do dhaoine fé bhun 18 le táille do €104.

4/ Nuair a fhaigheann tú admháil ó Paypal is féidir glacadh le seo mar dhearbhú go bhfuil tú cláraithe.

5/ Caithfear clárú don 3 lá iomlán.

Sa chás go lionfar na h-áiteanna go léir cuirfear Liosta Feitheamh ar fáil.  Is féidir d'ainm a chur ar an liosta ach ríomhphost a chur chuig flutemeet@gmail.com le 'Waiting List' ar an ábharlíne, cuirfear scéal uathoibríoch thar n-ais chughat.

Is féidir aisíoch iomlán a fháil suas go dtí 30 lá (16ú Márta 2020) roimh an fhéile.


We're delighted to announce that registration for Cruinniú na bhFliúit 2020 will be open on Monday 16th December. There are some important changes to the registration process for 2020, so please read the information on the registration page carefully, but these are the changes in a nutshell:

1/ The full fee of €175 ( This includes PayPal fee )  is paid when you register. There are a limited number of places available for under 18s at €104.

2/ Please consider the confirmatory Email from PayPal as your proof of registration

3/ You can only register for the full three day event

4/ When all places have been taken up, we will set up a waiting list for cancelled places. To be placed on this list you must send an Email to flutemeet@gmail.com with Waiting List in the subject line. You will receive an automatic reply which confirms your place on the list. Cancelled places will be re-allocated on a first come first serve basis.

5/ Refunds. Full refunds will be given up to 30 days before the event (16th March 2020)


At this stage we have confirmed teachers for 2020 as...

Harry Bradley

Orlaith McAuliffe

Hammy Hamilton

who will be joined this year by...

Barry Kerr

Seán Ó Broin

Geraldine MacNamara

and our Showcase performers will be...

Barry Conaty

Cien Sweeney.